EN

RU

AZ

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

A.İ. Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu

Рекомендуемые Новости

29

Ноя

Fiziologiya İnstitutu 1968-ci ildə görkəmli alim və ictimai xadim akademik Abdulla İsmayıl oğlu Qarayevin təşəbbüsü...

29

Ноя

Fiziologiya İnstitutu 1968-ci ildə görkəmli alim və ictimai xadim akademik Abdulla İsmayıl oğlu Qarayevin təşəbbüsü...

29

Ноя

Fiziologiya İnstitutu 1968-ci ildə görkəmli alim və ictimai xadim akademik Abdulla İsmayıl oğlu Qarayevin təşəbbüsü...

29

Ноя

Fiziologiya İnstitutu 1968-ci ildə görkəmli alim və ictimai xadim akademik Abdulla İsmayıl oğlu Qarayevin təşəbbüsü...

29

Ноя

Fiziologiya İnstitutu 1968-ci ildə görkəmli alim və ictimai xadim akademik Abdulla İsmayıl oğlu Qarayevin təşəbbüsü...

News Archive

gdfc

Fiziologiya İnstitutu 1968-ci ildə görkəmli alim və ictimai xadim akademik Abdulla İsmayıl oğlu Qarayevin təşəbbüsü və iştirakı ilə təşkil edilib və İnstitutun ilk direktoru akademik A.İ.Qarayev olub. Yaradılmış institutun əsas elmi istiqaməti orqanizmin metabolizminin sinir tənzimi, faqositozun fiziologiyası, respublika şəraitində kurort və müalicə faktorlarının orqanizmə təsiri kimi tibbi-bioloji elm sahələrini əhatə edib. Tədqiqatlarda fiziologiya elminin nəzəri və praktiki sahələrini əhatə edib. Tədqiqatlarda fiziologiya elminin nəzəri və praktiki sahələrini əhatə edən tibbi-bioloji çatışmazlıqların mexanizmləri haqqında yeni məlumatlar və onların  diaqnostik meyarlarını təsdiqləyən praktiki əhəmiyyətli nəticələr əldə olunub.

Bu illərdə aparılan elmi tədqiqat işlərinin inkişafı, onların əhəmiyyətinin keçmiş SSRİ-nin və xarici ölkələrin aparıcı mütəxəssisləri tərəfindən qəbul edilməsi Azərbaycan fiziologiya elminin nüfuzunu xeyli yüksəldib. Çoxillik tədqiqatlar əsasında inkişaf edən orqanizmdə beyin fəaliyyətinin analizinə sistemli funksional-dinamik yanaşma işlənib hazırlanıb. Bu da İnstitutda respublika və beynəlxalq forumların keçirilməsinə, institutun laboratoriyalarının beynəlxalq elmi proqramlara cəlb olunmasına təsir edib.,