EN

RU

AZ

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

A.İ. Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu

“Ekoloji fiziologiya laboratoriyası”


Ələsgər Abdullayev(Həkim)

Tel: 0553456789

E-mail: elayt@gmail.com

Web: elayt.com

İndiki “Ekotoksikologiya” laboratoriyası 1974-cü ilin fevral ayının 15-də “Ekoloji fiziologiya laboratoriyası” adı ilə Fiziologiya İnstitutunda yaradılmışdır.

Ekotoksikologiya” laboratoriyasının rəhbəri:, b.ü.f.d., a.e.i., Q.M.Palatnikov

Elmi maraqları: aşağı onurğalıların sinir sisteminin morfologiya və fiziologiyasının müqayisəsi, su orqanizmlərinin ekoloji-fiziologiyası və genotoksikologiyası, nərəkimilərin təkamülü.

Su orqanizmlərin müxtəlif funksional sistemlərinə üzvi və qeyri-üzvi təbiətdə olan toksik maddələrin təsiri.

Laboratoriya yarandığı müddət ərzində 39 b.ü.f.d və 5 b.ü.e d hazırlanıb. Laboratoriyada alınan  işlərin nəticələri bu sahədə təkrarən “əhəmiyyətli” kimi qiymətləndirilmişdir.

Ekotoksikologiya” laboratoriyasının rəhbəri: a.e.i., b.e.n. Q.M.Palatnikov

AMEA-nın müxbir üzvü, b.e.d., prof. R.Y.Qasımov

b.e.i., b.ü.e.d İsmayılova X.Y.

a.e.i., b.e.n. N.Q.Rəhimova

a.e.i., t.e.n. A.A.Qaysina

a.e.i., b.e.n. S.İ.Mikailova

b.e.i., b.ü.f.d. X.M.Səfixanova

e.i. S.L.Abdulkərimova

e.i. S.K.Mövsüm-zadə

k.e.i. Baxşəliyeva R.R.

b.lab. A.A.Cəfərova

lab. A.A.Nadirova A.Ə.

Texas və İndiana Universitetinin əməkdaşları ilə “Ekotoksikologiya” laboratoriyanin əməkdaşları ilə birgə elmi — tədqiqat işləri aparılır.

Laboratoriyanın işçiləri bir neçə dəfə zoologiya institutunun dissertasiya şurasında və elmi seminarlarda fəal iştirak ediblər.

AMEA-nın müxbir üzvü  R.Y. Qasımov AMEA-nın veteranlar şurasının sədridir.

Qasımov R.Y. və Rüstəmov E.K. AMEA-nın  Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun Elmi və Dissertasiya şuralarının üzvüdürlər.

Qasımov R.Y. və Palatnikov Q.M. AzETBTİ-nin Elmi şuranın üzvüdürlər.

Qasımov R.Y., Palatnikov Q.M. BP-nin müstəqil ekspertləridi.                                                        

gmpal@mail.ru