Əsas elmi istiqamətlər
  • Qocalmanın molekulyar-genetik və fizioloji əsasları;
  • Mühit faktorlarının canlı orqanizmə təsirinin fizioloji mexanizmləri və korreksiya yolları;
  • Beynin inteqrativ fəaliyyətinin neyrofizioloji və molekulyar mexanizmləri;
  • Sosial-əhəmiyyətli xəstəliklərin erkən diaqnostikası üçün qeyri-invaziv üsulların işlənməsi;
  • İmmunofiziologiya və eksperimental transplantologiya