Rəhbərlik

Direktor: Ulduz Fayızi Hashimova, biologiya üzrə elmləri doktoru, professor

Tel.: (994 12) 432 15 20; 510 01 40

Faks: (994 12) 432 67 68

E-mail: ulduz.hashimova@science.az

 

Direktor köməkçisi: Səmayə Mövsum qızı Mövsumova

Tel.: (994 12) 432 15 20

 E-mail: sema001@bk.ru

 

Elmi işlər üzrə direktor müavini: Əhməd Məhəmməd oğlu Hacıyev, fizika və riyaziyyat üzrə elmləri doktoru, professor

Tel.: (994 12) 432 33 87

E-mail: ahmed.hajiyev@yahoo.com

 

Ümumi işlər üzrə direktor müavini: Könül Əkbər qızı İbrahimova

Tel.: (994 12) 432 98 99

E-mail: konulibrahimova1976@mail.ru

  

Elmi katib: Yeganə Oqtay qızı Bayramova, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Tel.: (994 12) 432 37 47

E-mail: bayramova.physiolog@gmail.com

 

Elmi  informasiya və innovasiya şöbəsinin müdiri: Gilas Ali qızı Qurbanova, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Tel.: (994 12) 432 30 21

E-mail: quliyevab.s@gmail.com

   

Təhsil şöbəsinin müdiri: Sevinc İbrahim qızı Mikayılova, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Tel.: (994 12) 432 98 99

E-mail: sahilefiz.tehsil@gmail.com

  

İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri: Ülviyə Qılman qızı İsrafilova 

Tel.: (994 12) 432 33 74

E-mail: ulviyyeisrafilova@gmail.com

  

Kadrlar şöbəsinin müdiri: Nurlana Valeh qızı Əliyeva

Tel.: (994 12) 432 33 74

E-mail: a.nurlana@physiology.science.az

 

Baş mühasib: Leyla Mirəbülfəz qızı Cavadova

Tel.: (994 12) 432 39 05

E-mail: cavadova2022@inbox.ru