Dissertasiya şurasının tərkibi

     AMEA-nın akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun nəzdində yaradılmış FD1.08 Dissertasiya Şurasında 2411.01 - "İnsan və heyvan fiziologiyası" və 2406.02 – “Biokimya” ixtisasları biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiyalar müdafiəyə qəbul olunur (əsas: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 29.10.2019-cu il tarixli qərarı, protokol № 10-R).

 

FD1.08 DİSSERTASİYA ŞURASININ TƏRKİBİ

2411.01 – “İnsan və heyvan fiziologiyası” ixtisası üzrə

 

HƏŞİMOVA Ulduz Fayızi qızı

(sədr)

 

biologiya elmləri doktoru, professor

2411.01

 

QASIMOV Rafiq Yunis-Əli oğlu

(sədr müavini)

 

AMEA-nın müxbir üzvü,

biologiya elmləri doktoru, professor

2411.01

 

BAYRAMOVA Yeganə Oqtay qızı

(elmi katib)

 

biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

2411.01

 

ALLAHVERDIYEV Əli Rəhim oğlu

 

tibb elmləri doktoru, professor

2411.01

 

BABAYEV Xanağa Fizuli oğlu

 

biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

2411.01

 

ƏLİYEV Əli Həsən oğlu

 

biologiya elmləri doktoru, professor

2411.01

 

HACIYEV Əhməd Məhəmməd oğlu

 

Fiz.-riy. elmləri doktoru, professor

2411.01

 

İSMAYILOVA Xədicə Yusif qızı

 

biologiya elmləri doktoru, dosent

2411.01

 

QURBANOVA Gilas Ali qızı

 

biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

2411.01

 

PƏNAHOVA Elmira Nurətdinovna

 

biologiya elmləri doktoru, dosent

2411.01

 

RƏHİMOVA  Nüşabə Qəşəm qızı

 

biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

2411.01

 

 

2406.02 – “Biokimya” ixtisası üzrə

 

CƏFƏROV Zakir Ramazan oğlu

 

biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

2406.02

 

ƏZIMOVA Armilla Mikayıl qızı

 

biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

2406.02

 

FƏRƏCOV Ədalət  Nurulla oğlu

 

biologiya elmləri doktoru, professor

2406.02

 

HACIYEV Şafiddin Məhəmməd oğlu

 

biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

2406.02

 

XAIROVA Venera Ramiz qızı

 

biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

2406.02

 

QÜDRƏTOV Namiq Oruc oğlu

 

biologiya elmləri doktoru, dosent

2406.02

 

MÖVSÜMOVA Təranə Fərahim qızı

 

biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

2406.02

 

RƏŞIDOVA Afaq Məmməd qızı

 

biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

2406.02

 

TOPÇIYEVA Şəfiqə Ənvərovna

 

biologiya elmləri doktoru, professor

2406.02

 

YAQUBOVA Vəfa İlyas qızı

 

biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

2406.02

 

YOLÇIYEVA Nigar Yaqub qızı

 

biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

2406.02