Həmkarlar İttifaqı

  -   sədr 

  -   sədr müavini

  -   katib 

  -   üzvləri

 Gilas Alı qızı Qurbanova             

 Xanağa Fizuli oğlu Babayev       

 Armilla Mikayıl qızı Əzimova     

 Bahar Sucəddin qızı Quliyeva

Gülnarə Qabil qızı Hüseynova      

Zoya Novruz qızı Quliyeva          

Sahilə Mübariz qızı Musayeva