Struktur bölmələri

Qocalmanın biologiyası şöbəsi

Tel: (994 12) 432 39 35
E-mail: kasumov48@mail.ru
Struktur bölmənin rəhbəri: b.ü.f.d. Çingiz Yusif oğlu Qasımov
 
 
Tel: (994 12) 432 39 35 
E-mail: khanagafiz@gmail.com
Struktur bölmənin rəhbəri: b.ü.f.d. Xanağa Fizuli oğlu Babayev
 
 
Tel: (994 12) 432 39 01
E-mail: 
Struktur bölmənin rəhbəri: 
 
 

Ekoloji fiziologiya şöbəsi

Tel: (994 12) 432 15 20
E-mail: gmpal@mail.ru
Struktur bölmənin rəhbəri: b.ü.f.d. Qriqoriy Mixayloviç Palatnikov 
 
 
Tel: (994 12) 432 39 00
E-mail: agaziyev@bk.ru
Struktur bölmənin rəhbəri: b.ü.f.d., dosent Afiq Qurbanəli oğlu Qazıyev
 
 
Tel: (994 12) 432 33 87
E-mail: ahmed.hajiyev@yahoo.com
Struktur bölmənin rəhbəri: f.-r.e.d., professor Əhməd Məhəmməd oğlu Hacıyev
 
 

Neyrofiziologiya şöbəsi

Tel: (994 12) 432 37 44
E-mail: zakphys@hotmail.com
Struktur bölmənin rəhbəri: b.e.d., professor Zakir Hüseyn oğlu Məmmədov
 
 
Tel: (994 12) 432 33 87
E-mail: fbaskerov@mail.ru
Struktur bölmənin rəhbəri: b.e.d., professor Fəxrəddin Bəhmən oğlu Əskərov
 
 
Tel: (994 12) 432 33 74 
E-mail: arifmekht@yahoo.com
Struktur bölmənin rəhbəri: b.e.d. Arif-Ala Əli-Övsəd oğlu Mehdiyev
 
 

Müstəqil  tədqiqat  qurumları

Tel: (994 12) 432 15 20
E-mail: ali_doctor@mail.ru 
Struktur bölmənin rəhbəri: t.e.d., professor Əli Rəhim oğlu Allahverdiyev
 
 
  • "İmmunofiziologiya və eksperimental transplantologiya" laboratoriyası
Tel: (994 12) 432 15 20
E-mail: drrashad@hotmail.com
Struktur bölmənin rəhbəri: t.ü.f.d. Rəşad Fərhad oğlu Şolan 
 
 
Tel: (994 12) 432 15 20
E-mail: elmirapanahova@rambler.ru
Struktur bölmənin rəhbəri: b.e.d. Elmira Nurətdinovna Pənahova
 
 

Ümumi qurumlar

Tel: (994 12) 432 30 21
E-mail: quliyevab.s@gmail.com
Struktur bölmənin rəhbəri: b.ü.f.d. Gilas Alı qızı Qurbanova
 
 
Tel: (994 12) 432 98 99
E-mail: sahilefiz.tehsil@gmail.com
Struktur bölmənin rəhbəri: b.ü.f.d. Sevinc İbrahim qızı Mikayılova
 
 
Tel: (994 12) 432 33 74
E-mail: ulviyyeisrafilova@gmail.com
Struktur bölmənin rəhbəri: Ülviyə Qılman qızı İsrafilova