"Ontogenezin biokimyası" laboratoriyası

Struktur bölmənin adı

Ontogenezin biokimyası

Tel.

(994 12) 432 39 01 

Faks

(994 12) 432 67 68

Elektron poçtu

afag.rashidova@gmail.com

Struktur bölmənin rəhbəri

b.ü.f.d., dosent Afaq Məmməd qızı Rəşidova

İşçilərin ümumi sayı

12

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

Embrional inkişafın  müxtəlif  dövrlərində  hipoksiyaya məruz qalmış heyvanların baş beyninin müxtəlif strukturlarının subhüceyrə fraksiyalarında neyromediatorların postnatal ontogenezdə yaş xüsusiyyətlərin oyrənilməsi.

Əsas elmi nəticələri

Prenatal ontogenezin müxtəlif  mərhələlərində hipoksiya keçirmiş siçovulların baş beynində qlutamatın sintezi və qlukoza mübadiləsində iştirak edən fermentlər öyrənilib.