"Kliniki neyrofiziologiya" laboratoriyası

Struktur bölmənin adı

Kliniki neyrofiziologiya

Tel.

(994 55) 686 00 23 

Faks

(994 12) 432 67 68

Elektron poçtu

ali_doctor@mail.ru

Struktur bölmənin rəhbəri

t.ü.e.d., professor Əli Rəhim oğlu Allahverdiyev  

İşçilərin ümumi sayı

7

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

  • Ontoqenezin müxtəlif mərhələlərində normada və nevrotik pozuntuları zamanı baş beyinin psixofizioloji tədqiqatları.
  • İnkişafın və yaşlanmanın müxtəlif mərhələlərində baş beyinin qeyri spesifik sistemlərinin funksional vəziyyətin xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi.  
  • Müxtəlif qüclü qeomaqnit şəraitininin insan beyninin funksiyalarına təsirinin yaş və yaş-cinsi aspektləri.

Əsas elmi nəticələri

  • Yetkinlik dövrünün inkişaf prosesində baş beynin bioelektrik aktivliyin formalaşma prosesini əks etdirən ən mühüm amillər aşağıdakılardır: bütün ritmlərin amplitudaların diffuz olaraq enməsi, ön-mərkəz paylarında alfa ritmin aktivliyinin enməsi fonunda, alfa ritmin kaudal fokusunun bərkiməsi. Nevrotik pozuntuları zamanı, ritmlərin amplitudaların enməsi prosessinin lənqiməsi fonunda, və alfa ritmin kaudal fokusunun formalaşma prosessinin lənqiməsi fonunda, ön-mərkəz paylarında teta ritmin fokusun formalaşması müşahidə olunur, bu da septo-hipokompal sisteminin aktivliyin yüksəklənməsini qöstərir. Oğlanlarda məktəbəqədər dövrdə, qızlara müqaisədə dəyişikliklər daha aydın görünür və orta məktəb yaşlarında bu dəyişikliklər silinir və bu dinamika qələcəkdə inkişafin bütün mərhələrində qorunur. 
  • Yetkin yaşdan yaşlı yaşa keçəndə insanlarda baş beyinin bioelektrik aktivliyinin (EEQ) strukturunda müşahidə olunan dəyişikliklər qeyri spesefik sistemlərdə yaranan disbalansı əks etdirir: aktivliyin səviyyəsinin yüksəlməsini, bir tərəfdən septo-hippokampal sistemində olan sinxronlaşmanın təsirini, obiri tərəfdən isə desinxronlaşma mexanizmlərin yüksəlmə təsirini.
  • Yerin zəyif qeomaqnit şəraiti 50-60 yaşlı qadınların baş beyinin funksional vəziyyətinə təsiri, çox qüman ki mərkəzi tənzimləmə apparatlarından keçir və burada əsas rol limbiko-retikulyar kompleksin strukturlarına aiddir, qeyri-spesefik sistemlərinin aktiv və lənqimə  mexanizmlərinə. Yaşlı qadınlarda, yetkin yaşda olan qadinlarla müqaisədə, zəyif maqnit qasırqaları zamanı sakit qeomaqnit şəraiti olan qünlərlə müqaisədə, arifmetik məsələlərin həlli zamanı EEQ-nin strukturası qabıq bölqələrdə ritmlərin xüsusiyyətlərinin daha az optimal olan paylaşma variantını əks etdirir.