Elmi informasiya və innovasiya şöbəsi

Struktur bölmənin adı

Elmi informasiya və innovasiya

Tel.

(994 12) 432 30 21

Faks

(994 12) 432 67 68

Elektron poçtu

[email protected]

Struktur bölmənin rəhbəri

b.ü.f.d. Gilas Alı qızı Qurbanova

İşçilərin ümumi sayı

13

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

  • Tamamlanmış elmi-tədqiqat işlərinin araşdırılması, innovativ əhəmiyyətli nəticələrin aşkarlanması.
  • Elmi-tədqiqat işlərinin təhlili, əməkdaşların hazırladıqları məqalə, tezis, monoqrafiya tipli əsərlərin çapa təqdimatının təmin edilməsi.