"Hüceyrə metabolizminin fiziologiyası" laboratoriyası

Struktur bölmənin adı

Hüceyrə metabolizminin fiziologiyası

Tel.

(994 12) 432 33 87 

Faks

(994 12) 432 67 68

Elektron poçtu

ahmed.hajiyev@yahoo.com

Struktur bölmənin rəhbəri

f.-r.ü.e.d., professor Əhməd Məhəmməd oğlu Hacıyev

İşçilərin ümumi sayı

13

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

Qeyri-ionlaşdırıcı elektromaqnit şüalanmalarının canlı orqanizmə təsirində oksidativ proseslərin rolu. Oksidant-antioksidant qarşılıqlı əlaqələrin orqanizmin  adapitv reaksiyalarında iştirakı (ekstremal faktorların, fiziki yüklərin təsirində).

Əsas elmi nəticələri

Eksperimental heyvanlar üzərində aparılan  geniş tədqiqatlar desimetr diapazonunda elektromaqnit şüalanmasının xroniki təsirinə məruz qalan orqanizmdə oksidativ proseslərin və antioksidant müdafiə sisteminin reaksiyalarını üzə çıxarmışdır, bununla da qeyri-ionlaşdırıcı elektromaqnit şüalanmasının bioloji təsirinin sərbəst radikal mexanizmi ilə reallaşması konsepsiyasının fundamental bazası  inkişaf etdirilmişdir. In vitro tədqiqatlarda aşağı intensivlikli 460 MHz elektromaqnit şüalanmasının göz büllurunda redoks vəziyyətə təsiri yolu ilə kataraktın profilaktikası imkanı aşkar edilmişdir. Fiziki məşq yüklərinə məruz qalan orqanizmdə skelet əzələlərinin antioksidant müdafiə sisteminin adaptiv dəyişmələri üzə çıxarılmış və bu dəyişmələrin əzələlərin sürət tipindən və antioksidantların subhüceyrə mənsubiyyətlərindən asılılığı göstərilmişdir.