26.09.2022 26 oktyabr 2022-ci il tarixində fəlsəfə doktorluğu dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək

26 oktyabr 2022-ci il tarixində saat 11:00-da Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən FD 1.08 Dissertasiya Şurasında Qəniyeva Fidan İlqar qızının 2411.01 – “Insan və heyvan fiziologiyası” ixtisasından biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Görmə analizatorunun plastikliyinin neyromodulyasiyasının endogen mexanizmləri ” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir. 

 

Avtoreferat- Azərbaycan dilində.docx                                       Avtoreferat- İngilis dilində.docx