26.10.2022 Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutun Elmi seminarının 27 oktyabda iclası keçiriləcək

E L A N

Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutun Elmi seminarının 27 oktyabr 2022-ci il tarixində saat 1200 -da iclası keçiriləcək.

 

GÜNDƏLİK

Azərbaycan Tibb Universitetinin Bioloji kimya kafedrasının baş laborantı, dissertant Hüseynova Əsmayə Səftər qızının 2406.02 – “Biokimya” ixtisasından biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Antimikrob peptidlərin və bəzi sitokinlərin revmatoid artritin diaqnostikasında rolu” mövzusunda tədqim etdiyi dissertasiya işinin müzakirəsi

 

Katib: biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent                        M.T.Abbasova