09.03.2023 Dünya şöhrətli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə Əliyevanın 100-illik Yubileyinə həsr olunmuş seminar keçiriləcək

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ

Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu

 

                                                          

                                                               

                                                                   “Zərifə Əliyeva – gəncliyə örnək alim”

                                                                                      SEMİNAR

(Dünya şöhrətli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə Əliyevanın 100-illik Yubileyinə həsr olunur)

                                                                                13 mart 2023-cü il

Tədbir Fiziologiya İnstitutunun akt zalında saat 1200 – da keçiriləcək.

                                                                                    PROQRAM

1. Akademik Zərifə Əliyevanın həyat və yaradıcılığı haqqında

Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun baş direktoru, b.e.d., professor Ulduz Həşimova

2. Görmənin və neyrodegenerativ proseslərin fiziologiyası laboratoriyasında aparılan tədqiqatlar haqqında

Laboratoriya müdiri, b.e.d. Elmira Pənahova

Böyük elmi işçi, b.ü.f.d. Xuraman Miryusifova

3. İnteqrativ fəaliyyətin molekulyar əsasları laboratoriyasında aparılan tədqqiatlar haqqında

Laboratoriya müdiri, b.e.d. Arif Mehdiyev

4. Bioloji fəal maddələrin farmakologiyası laboratoriyasında aparılan tədqqiatlar haqqında

Böyük elmi işçi, b.ü.f.d. Pərvanə Şükürova

5. Нарушение функции системы антиоксидантной защиты хрусталика под воздействием неионизирующего электромагнитного излучения

Böyük elmi işçi, b.ü.f.d. Jalə İbrahimova

Akademik Zərifə Əliyeva haqqında xatirələr