27.09.2023 15 Noyabr 2023-cü il tarixində fəlsəfə doktorluğu dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək

15 Noyabr 2023-cü il tarixində saat 11:00-da Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən FD 1.08 Dissertasiya Şurasında Hüseynova Əsmayə Səftər qızının 2406.02 – “Biokimya”   ixtisasından biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Antimikrob peptidlərin və bəzi sitokinlərin revmatoid artritin diaqnostikasında rolu”  mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir. 

 

Avtoreferat - Azərbaycan dilində                                     Avtoreferat - İngilis dilində