28.11.2023 28 dekabr 2023-cü il tarixində fəlsəfə doktorluğu dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək

28 dekabr 2023-cü il tarixində saat 11:00-da Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən FD1.08 Dissertasiya Şurasında Cəfərova Gülnar Qurban qızının 2411.01 – “İnsan və heyvan fiziologiyası” ixtisasından biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Prenatal hipoksiyanın siçovul balalarının postnatal ontogenezində qanın laxtalanmasına təsiri”   mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

 

Avtoreferat-Azərbaycan dilində.doc          Avtoreferat-İngilis dilində.doc