01.02.2024 “İnsan və heyvan fiziologiyası” ixtisası üzrə Elmi Seminarının iclası keçirələcək

5 fevral 2024-cü il tarixində saat 11-30 - da Akademik Abdulla Qarayev   adına Fiziologiya İnstitutu nəzdindəki FD1.08 Dissertasiya şurasının 2411.01 –“İnsan və heyvan fiziologiyası” ixtisası üzrə Elmi Seminarının iclası  keçirələcək.

 

GÜNDƏLİK

     Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun dissertantı, b.ü.f.d. Hüseynov Əlipənah Hüseynağa oğlunun 2411.01 –“İnsan və heyvan fiziologiyası” ixtisasından biologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Hipoksiyanın inkişaf edən beynin elektrik aktivliyinə təsir mexanizmləri” movzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin müzakirəsi.

 

Katib: biologiya üzrə fəlsəfə doktoru                                   S.L.Yusifova