07.05.2024 25 iyun 2024-cü il tarixində elmlər doktorluğu dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək

     25 iyun 2024-cü il tarixində saat 11:00-da Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən BED 1.08 Birdəfəlik dissertasiya şurasında Hüseynov Əlipənah Hüseynağa oğlunun 2411.01- “İnsan və heyvan fiziologiyası” ixtisasından biologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Hipoksiyanın inkişaf edən beynin elektrik aktivliyinə təsir mexanizmləri” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

 

Avtoreferat -Azərbaycan dilində.doc

Avtoreferat - ingilis dilində.doc

Avtoreferat - rus dilində.doc